Firma info DriveSystems

DriveSystems visjon er å påvirke og endre den enkeltes holdning til sikker adferd i trafikken, slik at menneskelige og materielle verdier bevares. Helse, Miljø og Sikkerhet skal ivaretas på en helhetlig måte både i jobbsammenheng og privat.

Vår forretningsidé er å tilby markedet et konsept som består av produkter og tjenester som bidrar til å skape verdier ved å redusere risiko for ulykker, sykefravær, materielle skader og kjøretøyets vedlikeholdskostnader. Konseptet ivaretar bedriftens renommé, samt gir økt tilgjengelighet og pålitelighet av bedriftens personell og kjøretøy.

Produktspekteret er primært innenfor kjøretøykontrollsystemer, sikkerhet og tjenester i forbindelse med dette. Dette utgjør DriveSystems hovedkonsept. Produktet som beskrives nedenfor er et system som kan installeres i alle type kjøretøyer og på en enkel måte laste lagret informasjon inn på en PC. Med et dataprogram kan en hente ut forskjellig informasjon og få presentert dette grafisk.

DriveSystems Hanor AS
Morteveien 28 
N-4085 STAVANGER
NORWAY

Epost: helge@drivesystems.no
Org.nr.: FNR964330468MVA

Tlf: +47 51 86 31 30 
Fax: +47 51 86 31 33 

URL: www.drivesystems.no 


15.02.09